Mé služby

Individuální psychoterapeutické poradenství

50 minut - online nebo osobně

Individuální psychoterapeutické poradenství je vhodné pro kohokoliv, kdo se chce věnovat hlubšímu poznávání a porozumění sám sobě a to nejen v situacích, kdy prochází nějakým životním mezníkem, či krizí. Psychoterapie není selháním, naopak cestou odvahy.

Rodinné poradenství

80 minut - osobně

S rodinami pracuji na vzájemných vztazích a komunikaci, ale i dalších potřebných tématech. Spolupracuji s dospělými i adolescenty (u dětí mladších 12 let doporučuji spolupráci s dětským psychologem). Rodinné poradenství přináší úspěchy v případě nedostatečného režimu adolescenta, včetně počínajících poruch příjmu potravy, či úzkostí spojených se školou. Dospívající mě nejprve navštíví společně s rodičem/rodiči, pak spolupracujeme samostatně. Rodiče jsou ke spolupráci flexibilně přizývání za účelem podpory dítěte. 

Párové poradenství

80 minut - osobně

Poradenství je určené pro jakýkoliv pár, který by rád zapracoval na vzájemném vztahu, posunul jej, naučil se novým strategiím při komunikaci a zvládání konfliktů. Konflikt je obvykle spojen s emocemi a střetem názorů. Porozumění emocím druhého může vést ke zlepšení komunikace a obnovit harmonii ve vzájemném vztahu. 

Skupinová psychoterapie

100 minut - osobně
minimální počet účastníků ve skupině je 4, maximální 10

V bezpečném prostředí, za přítomnosti terapeuta můžete ve skupině osob zažívat pocity přijetí, zdokonalovat komunikaci a vcítění se do druhých, učit se novému chování a vyjasňování si hranic ve vztazích. Službu je možné objednat skupinou, jež sama zadá téma, nebo se přihlásit do tematických skupiny, které budou průběžně vypisovány v kalendáři

Individuální koučink

50 minut - online nebo osobně

Koučink je ideálním nástrojem pro klienty, kteří chtějí dosáhnout konkrétního cíle. Je to strukturovaný proces, jehož podstatou jsou efektivně kladené otázky koučem směrem ke klientovi. Ten si jejich pomocí formuluje jednotlivé kroky vedoucí k cíli, na nichž pak v doprovodu kouče pracuje. 

Individuální poradenství pro pozůstalé

50 minut - online nebo osobně

Smrt blízkého člověka zaujímá na škále ztrát nejvýznamnější post z pohledu závažnosti reakcí, kterými pozůstalí procházejí. Poradenství pro pozůstalé nabízí truchlícím bezpečné doprovázení při prožívání ztráty a následných procesech. Více informací najdete na webových stránkách www.poradcepropozustale.cz

Mgr. Adéla Farářová

psychoterapeutka, koučka

Buďme ve spojení.

+420 776 871 255

Web designed by Veronika Kamenská