O mně

MÁ CESTA

Má cesta k poradenské praxi byla ojedinělá. Před jejím začátkem jsem měla příjemně rozběhnutou kariéru v korporátním bankovnictví. Vnitřní touha jít za svým snem však byla silnější a vedla k odvážnému rozhodnutí změnit profesi, které se nyní věnuji již více než 10 let. Každý rok, naplněný vzděláváním a praxí, mi ukazuje, že v tomto povolání, které je sice náročné, ale velice prospěšné, jsem na správném místě.

MÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Nejprve jsem se po absolvování akreditovaného výcviku Gestalt Essence Institutu pro Gestalt koučink věnovala koučování. Poté jsem vzdělání obohatila o akreditovaný výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR. Dění osudu mě přiblížilo k profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé autorizované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Psychoterapeutický výcvik The Client-Centered Psychotherapy a magisterské vzdělání v sociální práci, aplikované psychoterapii a komunikaci mi umožnily věnovat se psychoterapeutickému poradenství. V současnosti se i nadále věnuji prohlubování svého vzdělávání a studuji doktorské studium Lékařské psychologie a psychopatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

MÁ PRAXE

Vedle své poradenské praxe jsem nasbírala různé druhy zkušeností. Mezi nejvýznamnější patří klinická praxe na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Jako stážistka jsem působila v Denním sanatoriu Horní Palata, ve Fokusu Praha, o.s. Pracovala jsem jako spolutvůrce a leader Centra dobrovolných aktivit ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V rámci stejné nemocnice jsem navázala spolupráci s Klinikou paliativní medicíny. Věnovala jsem se lektorské činnosti odborného personálu v jednom z největších domovů pro seniory v Praze. Jako kouč pacientů s nádorovým onemocněním a dobrovolník v nemocnici poskytující paliativní péči jsem spolupracovala s organizací Amelie, z.s. 

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

Jsem členkou

Mgr. Adéla Farářová

psychoterapeutka, koučka

Buďme ve spojení.

+420 776 871 255

Web designed by Veronika Kamenská