Jak pracuji

S KÝM PRACUJI

Pracuji jak s jednotlivci, tak se skupinami. Jak s těžkými tématy, jako je osobní krize, rozpad vztahů, životní ztráta, ztráta blízkého, tak i nadějnými, kam patří hledání dalšího životního směřování, navazování nových vztahů, osobní i profesní rozvoj. Věnuji se také oblastem, kde je třeba nastavit přiměřený režim, ať se jedná o počínající závislostní problematiku, či poruchy příjmu potravy, kdy je důležité se spoluprací začít co nejdříve. Zaměřuji se na komplexní práci s rodinou, včetně rodinného a párového poradenství. Pracuji s dospělými, ale do poradenství se mnou mohou vstoupit i adolescenti za předpokladu společné spolupráce s rodičem/rodiči.

KDE A JAK PRACUJI

Veškeré služby poskytuji v klidném a důvěrném prostředí své pracovny v centru Prahy – viz KONTAKT.  Již před covidovou pandemií jsem si mohla ověřit, že některé ze služeb mohou být ale efektivně poskytovány také online. Online spolupráce je vhodná pro klienty žijící v jiném městě, či zemi, pro ty, kteří stojí o anonymitu, nebo nemají dostatek času na osobní návštěvu. Konzultace probíhají obvykle přes videohovor prostřednictvím aplikace WhatsApp. 

Dodržuji etický kodex. Informace, které mi klienti sdělí, považuji za důvěrné, vyjma situací, jež by je ohrožovaly na životě, a které vyžadují ohlašovací povinnost u trestných činů.

CO MOJI KLIENTI NA SPOLUPRÁCI OCEŇUJÍ

Moji klienti si na naší spolupráci nejvíce váží možnosti zcela otevřeně hovořit o svých tématech, pozitivně hodnotí můj podpůrný, nesoudící přístup a možnost se ve své situaci zorientovat a nahlédnout na ni jinak. Spolupráce se mnou je jistě determinovaná i mou osobností. Přes veškeré odborné vzdělání jsem to stále já, autentická Adéla. Jak jednou trefně poznamenal můj kolega, mé heslo by mělo znít: “U mě se maká!” Protože jsem povahou člověk akční, je to znát i na mém přístupu, a tak jedna z dalších hodnot, kterou ve spolupráci se mnou klienti zažívají, je velký díl pozitivní motivace ke změně a cestě kupředu. Oceňují i moji lidskost. V průběhu života jsem nasbírala pestrou škálu životních zkušeností, nic lidského mi není cizí, což vede k možnosti si alespoň na chvíli “stoupnout do bot” svých klientů. 

„Při spolupráci s Adélou jsem si nejvíce vážil důvěry a jejího nehodnotícího přístupu. Vždy se vás snaží držet u tématu, což mi ze začátku dělalo problém, byl jsem zvyklý na omáčku okolo. Neříká vám, co chcete slyšet, ale co slyšet potřebujete.“
Martin
39 let
„U Adély se mi líbilo, že má za sebou zkušenost z firemního prostředí. Cílem mého koučinku bylo lépe vést a motivovat svůj tým. Zaměřily jsme se na všechny možné situace a začaly jsme tím, co se odehrávalo v mé hlavě. Díky naší spolupráci jsem se naučila, jak s těmito myšlenkami pracovat a nenechat se jimi zbytečně ovlivňovat.“
Petra
33 let

Mgr. Adéla Farářová

psychoterapeutka, koučka

Buďme ve spojení.

+420 776 871 255

Web designed by Veronika Kamenská